Oamenii nostri

Investim în oamenii noştri și în comunităţi pentru a asigura sustenabilitatea activităţii noastre pe termen lung. Pentru a putea face faţă celor mai importante provocări din domeniul medical la nivel global, avem nevoie de o echipă talentată, motivată și energică. Obiectivul nostru este de a crea un mediu de lucru în care angajaţii se simt apreciaţi, respectaţi, motivaţi și inspiraţi. Strategia noastră în ceea ce priveşte oamenii se bazează pe patru arii: dezvoltarea talentelor, leadership, performanţă și angajament.

Oamenii fac diferenţa – aceștia sunt importanţi pentru imaginea companiei.
Studiu Parteneri GSK România, 2016

Valoarea unei companii se reflectă în comportamentul angajaţilor ei.
Studiu Parteneri GSK România, 2016

Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii și parte din succesul acesteia.
Studiu Parteneri GSK România, 2016

Este vorba de încredere, care se dobândește în timp. GSK investește în oameni și, în
consecinţă, aceștia investesc timp și energie în GSK.
Studiu Parteneri GSK România, 2016

Este important pentru noi să oferim un exemplu pentru comportamentul în cadrul ambelor companii, precum și pentru alte persoane (ca indivizi).
Studiu Parteneri GSK România, 2016

Modul în care planificăm viitorul

În 2014 și 2015, ne-am reorganizat pentru a face faţă mai bine provocărilor viitoare și pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de sănătate de pe piaţa din România.

Ne-am concentrat eforturile pe susţinerea oamenilor pe parcursul perioadei de tranziţie, continuându-ne angajamentul faţă de obiectivele noastre strategice de dezvoltare a oamenilor, de creștere a potenţialului de leadership și de implementare a unor planuri complexe de succesiune, susţinând performanţa la toate nivelurile și implicând angajaţii cu scopul de a crește motivarea și productivitatea acestora. O atenţie specială am acordat-o investiţiilor legate de transformarea abilităţilor echipei noastre de vânzări pe măsură ce aceasta se adaptează unui nou model operaţional.

În general, pentru a evalua gradul de implicare, responsabilizare si angajamentul angajaţilor, GSK realizează un sondaj global intern, la fiecare doi ani. Pe baza feedback-ului angajaţilor cu privire la activitatea noastră în România, vom implementa acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea și monitorizarea progresului conform planului stabilit la nivel local și la nivel global.   

Promovarea liderilor din interior

Una dintre realizările noastre cele mai importante din ultimii ani a fost posibilitatea de promovare a talentelor din cadrul companiei. Mai exact, în 2015, am înregistrat o premieră pentru GSK Pharma în România: întreaga echipa de management a fost compusă din persoane care s-au dezvoltat în cadrul companiei și care au crescut prin dezvoltarea abilităţilor și au fost promovaţi în roluri cu o responsabilitate mai mare.

Acesta a fost principalul nostru avantaj pentru continuitatea business-ului, iar managementul nostru este dovada vie a posibilităţilor de carieră pe care GSK România le oferă angajaţilor. În același timp, a contribuit la o mai bună înţelegere, la nivelul managementului, a nevoii de a implementa planuri complexe de succesiune și management proactiv al talentului.

În 2014, pentru a continua să fructificăm posibilităţile de a dezvolta lideri din interiorul organizaţiei, am lansat în România un program dezvoltat de GSK la nivel global, denumit Future Leaders Programme (FLP). Acesta reprezintă o oportunitate de învăţare și dezvoltare profesională pentru noi absolvenţi, care au şansa să lucreze în cel puţin trei domenii diferite în cadrul organizaţiei pe parcursul mai multor luni și, după fiecare etapă, să primească o evaluare a performanţei care să îi ajute să promoveze.

La finalul programului, participanţii au posibilitatea de a ocupa o primă poziţie de management în cadrul GSK România. În 2014 și 2015, șase absolvenţi au participat la FLP. Cu toţii au primit mentori și îndrumători din cadrul echipelor de conducere, care să îi susţină pe parcursul programului. 

Ultimii ani au fost marcaţi de modificări  semnificative în cadrul organizaţiei noastre,  echipa de Resurse Umane având o activitate  intensă și susţinând business-ul în a-și atinge  obiectivele, precum și pentru a pune bazele  unui viitor puternic. În această perioadă, m-a  uimit să văd câţi lideri avem în cadrul  companiei – persoane care ne-au ajutat activ  să avansăm demonstrând o atitudine pozitivă,  motivare și aplicare a valorilor GSK. În viitor,  trebuie să continuăm să ne asigurăm că avem  oamenii potriviţi, cu abilităţile și instrumentele  potrivite, pentru a ne ajuta să promovăm  misiunea noastră în România și pentru a  continua să fim un model pentru alte filiale  GSK din întreaga lume.”

Luana Crivăţ 
Director Resurse Umane, GSK România 

Începând din 2014, GSK  România și-a propus să  implementeze noul model  de interacţiune cu  profesioniștii din domeniul  medical și cadrul de  recompensare a echipei de  vânzări. 

Performanța câștigătoare!

 În 2015, GSK România a primit cu onoare  titlul de finalist regional în cadrul Winning  Performance Awards, desfășurat de GSK  Pharma Europe & Canada, pentru  implementarea cu succes și creativitate a  “Parcursului Excelenței în Vânzări către  consolidarea unei mentalități câștigătoare”  și a abordării noastre de transformare a  vânzărilor. 

Excelenţa în vânzări

 Aderarea la abordarea globală a GSK de  schimbare a modului în care interacţionăm cu  profesioniștii din domeniul medical într-unul bazat  pe cunoștinţe a presupus implementarea unui  program cuprinzător de educare a tuturor  specialiştilor noștri în vânzări și a unui nou mod de  recompensare a echipei de vânzări pentru  performanţa lor. Provocarea cu care ne-am  confruntat a fost de a oferi o claritate în ceea ce  privește așteptările pe care le avem de la forţa  noastră de vânzări, de a o ajuta să își consolideze  abilităţile necesare noului mod de operare și de a  defini obiective motivaţionale eficiente pe care  aceștia să le înţeleagă și folosească în stabilirea  priorităţilor în activitatea lor zilnică. Asta a însemnat  că, pentru a ne putea atinge obiectivele de vânzări,  trebuie să ne acordăm o atenţie mai mare calităţii  vizitelor, planificării activităţilor și execuţiei. 

Pentru a ne putea atinge obiectivele, am adoptat o  abordare sistematică, concentrându-ne toate  acţiunile pe implementarea celei mai bune interfeţe  pentru clienţi prin oamenii noștri. Aceasta se  bazează pe transmiterea cunoștinţelor prin  intermediul platformei “Knowledge Journey” pe  care am încărcat module de învăţare, inclusiv  chestionare interactive, provocări și alte instrumente  de educare. Platforma a fost pusă la dispoziţia  întregii echipe de vânzări, care a fost încurajată să o  utilizeze la capacitate maximă. 

În plus, ne-am concentrat pe dezvoltarea abilităţilor  de vânzare, şi am fost un pionier și un lider în rândul  subsidiarelor GSK din Europa în ceea ce privește  folosirea unei aplicaţii denumite iField, pentru  coaching și monitorizarea dezvoltării abilităţilor. Am  implementat această aplicaţie cu ajutorul  managerilor de vânzări care au fost implicaţi chiar  din stadiile incipiente, pentru a ne ajuta să  gestionăm priorităţile de vânzări, să planificăm  evaluările și să stabilim procese standardizate  pentru întreaga echipă de vânzări. În prezent, avem  cea mai bună rată de utilizare per persoană a  acestei aplicaţii, din cadrul GSK Europa.

De asemenea, am susţinut dezvoltarea continuă a  abilităţilor de vânzări prin instruirea personalului pe  parcursul anului, prin programul Selling Village,  care a înregistrat o prezenţă de 100% din partea  echipei de vânzări. Prin programul Sales Manager  Excellence am identificat şi prioritizat nevoile de  instruire, training și coaching specializat de tipul  1:1, cu scopul de a susţine dezvoltarea liderilor din  prima linie a echipei de vânzări.  Pentru a putea integra toate aceste aspecte, am  dezvoltat de asemenea în România o altă aplicaţie  care promovează angajamentul echipei de vânzări,  denumită iDrive.

Această aplicaţie integrează  rezultatele tuturor platformelor și aplicaţiilor online și  furnizează instrumente de măsurare calitativă a  performanţei folosindu-se de feedback-ul  membrilor de echipă. iDrive ajută la îmbunătăţirea  performanţelor, la implementarea valorilor GSK și  cele de vânzări și susţine competitivitatea noastră  pe piaţă. 

Abordarea noastră cuprinzătoare și  sistematică cu privire la excelenţa și  angajamentul echipei de vânzări a presupus o  investiţie importantă în cadrul GSK România.  Deja am înregistrat rezultate pozitive: echipa  noastră de vânzări a promovat 100% testele  de training în 2015, atât din perspectiva  cunoștinţelor, cât și din cea a abilităţilor;  personalul de vânzări din România  înregistrează cea mai mare rată de utilizare a  instrumentelor de training online și  demonstrează un grad ridicat de implicare și  motivare. Considerăm că așa poate fi  consolidată o mentalitate câștigătoare, bazată  pe valori și gândire pe termen lung. În final,  ceea ce urmărim este să fim cei mai buni și să  oferim valoare reală, lucru care implicit va  ajuta pacienţii din România.” 

Adrian Ciulei 

Primary Care Business Unit Director,  GSK Pharma 

Egalitate de şanse pentru femei

În România, am avut întotdeauna un procent mare  de femei în rândul angajaţilor și în management.  La început de 2016, ambele divizii GSK România  - Pharma și Consumer Healthcare au ca directori  generali femei, care şi-au dezvoltat carierele în  GSK pe parcursul anilor. Procentajul femeilor în  cadrul companiei este cu 5% mai mare decât  procentul femeilor active pe piaţa muncii din  România. Un raport al Centrului de Inclusive  Leadership publicat în 2015 prezintă o  participare de 56,2% a femeilor pe piaţa muncii  din România în 2013 și un procent de 42% de  femei în roluri de manager în 121 de mari  companii din România, cu peste 20% mai puţin  decât procentele înregistrate de GSK. Femeile  din cadrul GSK România ocupă o serie variată de  posturi - comerciale, juridice, financiare,  medicale, de vânzări, marketing și resurse umane.  Pe lângă cultura ce promovează șanse egale, o  altă modalitate prin care susţinem angajații este  Planul de Beneficii Flexibile. Acesta permite  angajaţilor să își aleagă beneficiile din categorii  precum servicii educaţionale, activităţi sportive și  alte activităţi pentru familiile lor. 

Programul Global de Recunoaștere pentru Angajaţi

În cadrul GSK România, vom continua să ne  îndeplinim misiunea de a ne asigura că pacienţii  realizează mai multe, se simt mai bine și trăiesc  mai mult. Această misiune este însufleţită de  modul în care ne trăim valorile: punem pacientul  pe primul loc, respectăm oamenii, avem o  conduită transparentă și integră. 

În 2015, am implementat programul global al  GSK de Recunoaștere pentru Angajaţi, program  care ne oferă posibilitatea de a recunoaște  persoanele și echipele care au depășit  așteptările pe parcursul anului. Premiile de  recunoaștere sunt acordate pentru proiecte care  au avut un impact semnificativ asupra echipei  noastre, a activităţilor noastre în România sau în  Europa, sau pentru sprijinirea strategiei noastre  de atingere a succesului printr-o cultură de  înaltă performanţă și promovarea creșterii și  excelenţei în business, fiind în același timp un  model prin felul în care trăim valorile GSK.  Programul recunoaște acest tip de conduită și  ne permite să ne arătăm aprecierea pentru  munca depusă de aceste persoane, în plus faţă  de activităţile lor de bază. Cei cărora li se  acordă acest premiu pot primi un premiu în bani  și o felicitare electronică de “Mulţumesc”. 

În România, peste 70 de angajaţi au primit  această recunoaștere și premiul în bani care se  acordă odată cu ea! Suntem bucuroși să  beneficiem de o nouă platformă de recunoaştere  și susţinere a angajaţilor care depun eforturi  remarcabile și ne ajută să ne îndeplinim  misiunea în România. 

Cine merită recunoaștere?

 • Care este impactul performanţelorangajatului?
 • Cum a influenţat performanţa angajatului GSK sau clienţii și pacienţii noștri?
 • În ce măsură a depășit performanţa angajatului așteptările normale?
 • A demonstrat angajatul un comportament exemplar?
 • A făcut angajatul ceva pentru care merită apreciere, spre exemplu s-a oferit voluntary să ajute?

Modul în care ne protejăm oamenii

Este foarte important  pentru noi să protejăm  sănătatea și siguranţa  oamenilor noștri. În 2015,  ne-am reînnoit și simplificat  standardele globale pentru  a ajuta toţi angajaţii GSK să  înţeleagă ce trebuie să facă  pentru a ne proteja oamenii,  activitatea și mediul. 

Strategia globală de sănătate și siguranţă a GSK  a fost, de asemenea, re-evaluată, definind planul  nostru prin care ne asigurăm că fiecare angajat  GSK are acces la un serviciu medical consistent  și cuprinzător. 

Siguranţă la locul de muncă și în trafic 

Menţinem o abordare multilaterală faţă de  siguranţă în sediile noastre și în trafic,  conformându-ne la toate regulamentele aplicabile  și instruindu-ne continuu angajaţii. Suntem mândri  că nu am înregistrat niciun accident de muncă în  niciuna din diviziile noastre în ultimii ani. Aceasta  reprezintă o dovadă a atenţiei și grijii pe care  angajaţii noștri o acordă normelor de siguranţă pe  care le implementăm. 

În 2015, asigurarea siguranţei în trafic a fost una  dintre priorităţile noastre, colegii noştri din  departamentul medical și din echipa de vânzări  parcurgând milioane de kilometri pentru a ajunge  la clienţii noștri în fiecare an. Am pus la dispoziţia  șoferilor din companie un curs online, de două  luni, în urma căruia cei care au promovat testul, au  primit un atestat. În 2016, ne dorim să promovăm  mai mult siguranţa în trafic prin intermediul unui  program de Recunoaștere pentru șoferi. 

Sănătate și bunăstare 

Dorim să ne sprijinim angajaţii să îşi  îmbunătăţească starea de sănătate şi bunăstare  pentru a putea realiza mai mult, pentru a se simţi  mai bine şi a trăi mai mult. 

Continuăm promovarea programului Parteneriat  pentru Prevenţie (P4P) pe care l-am lansat în anul  2012 pentru angajaţii din România. În cadrul  acestui program, obiectivul nostru este de a  promova beneficiile îngirjirii preventive în rândul  angajaţilor noştri , precum şi pentru familiile lor. Le  facilităm astfel accesul la servicii de bază care să  îi ajute să-şi gestioneze în mod proactiv sănătatea  şi să asigure detectarea timpurie a eventualelor  boli sau afecţiuni. 

P4P oferă o gamă de până la patruzeci de servicii  de îngrijire preventivă, cu costuri minime sau  gratuite, acestea fiind structurate astfel pentru a  veni în întâmpinarea preferinţelor angajaţilor şi  nevoilor individuale. Serviciile variază de la un  program complet de vaccinare pentru copii până  la screening gratuit de cancer la sân oferit la locul  de muncă pentru angajate. Numărul participanţilor  la programul P4P a crescut în fiecare an.  Programul este, de asemenea, suplimentat cu  activităţi adiţionale de training. Spre exemplu, în  2015, toţi angajaţii GSK Consumer Healthcare au  participat la un training de 2 zile pe tema  Rezilienţă Individuală, cuprinzând aspecte legate  de o nutriţie echilibrată, energie fizică și  emoţională și rezilienţă generală și sănătate. Am  organizat o competiţie cu întreceri de gătit, tenis  de masă, ping-pong și altele pentru a pune în  practică unele dintre ideile teoretice legate de  energie, recuperare și creșterea gradului de  implicare al angajaţilor la locul de muncă. 

Servicii P4P disponibile pentru angajaţi

 • Vaccinarea adulţilor – Mulţi adulţi amână vaccinarea, iar programul P4P ajută angajaţii să prevină riscurile îmbolnăvirii.
 • Controale pentru depistarea cancerului – este dovedit faptul că detectarea timpurie a cancerului salvează vieţi.
 • Testele HIV – permit medicilor să detecteze şi, probabil, să trateze acest virus
 • Vaccinarea copiilor – vaccinarea copiilor previne apariţia a cel puțin doisprezece boli.
 • Analizele medicale de rutină – analizele regulate identifică posibilele probleme de sănătate din timp şi permite administrarea unui tratament preventiv.
 • Sănătatea femeilor – Controalele pentru detectarea timpurie a cancerului mamar şi cervical şi, unde este necesar, tratare.
 • Teste de diabet
 • Teste de colesterol
 • Teste de hipertensiune
 • Oprirea fumatului
 • Activitate fizică